צפו במוצרים ושרותים

בחרו סוג מטבע:


Web Hosting - Aluminum

- 50mb Disk Space
- 1,000mb Transfer
- 1 E-mail Account
- 1 FTP Account
- 1 Domain Name
- Control Panel
* MySQL, FrontPage, Subdomains not included. They are available as Add-On's, as well as additional e-mail & ftp accounts.
$29.70CAD חצי שנתי
$59.40CAD שנתי
$118.80CAD דו- שנתי
$178.20CAD מדי שלוש שנים
Web Hosting - Bronze

- 500mb Disk Space
- 10,000mb Transfer
- 10 E-mail Accounts
- 3 FTP Accounts
- 1 Domain Name
- Control Panel
* MySQL, FrontPage, Subdomains not included. They are available as Add-On's, as well as additional e-mail & ftp accounts.
$9.95CAD חודשי
$29.85CAD רבעוני
$59.70CAD חצי שנתי
$119.40CAD שנתי
$238.80CAD דו- שנתי
$358.20CAD מדי שלוש שנים
Web Hosting - Silver

- 1,000mb Disk Space
- 20,000mb Transfer
- 20 E-mail Accounts
- 5 FTP Accounts
- 1 Domain Name
- 1 Subdomain
- 1 MySQL Database
- Control Panel
* Additional MySQL, e-mail & ftp accounts are available as Add-On's.
$19.95CAD חודשי
$59.85CAD רבעוני
$119.70CAD חצי שנתי
$239.40CAD שנתי
$478.80CAD דו- שנתי
$718.20CAD מדי שלוש שנים
Web Hosting - Gold

- 2,000mb Disk Space
- 40,000mb Transfer
- 30 E-mail Accounts
- 30 FTP Accounts
- 1 Domain Name
- 5 Subdomains
- 3 MySQL Databases
- Control Panel
* Additional MySQL, e-mail & ftp accounts are available as Add-On's.
$29.95CAD חודשי
$89.85CAD רבעוני
$179.70CAD חצי שנתי
$359.40CAD שנתי
$718.80CAD דו- שנתי
$1078.20CAD מדי שלוש שנים
Web Hosting - Platinum

- 5,000mb Disk Space
- 100,000mb Transfer
- 50 E-mail Accounts
- 50 FTP Accounts
- 3 Domain Names
- 50 Subdomains
- 5 MySQL Databases
- Control Panel
* Additional MySQL, e-mail & ftp accounts are available as Add-On's.
$49.95CAD חודשי
$149.85CAD רבעוני
$299.70CAD חצי שנתי
$599.40CAD שנתי
$1198.80CAD דו- שנתי
$1798.20CAD מדי שלוש שנים